Urus Setia

IPS turut mempunyai sebuah Urus Setia yang terdiri daripada Ahli-ahli Jawatankuasanya sendiri serta Ahli-ahlinya yang dilantik sebagai kakitangan dan sukarelawan yang membidangi urusan-urusan tertentu dalam IPS. Urus Setia berperanan menata dan menjaga tempat urusan IPS di Kota Kinabalu, menyelaras kegiatan dengan wakil-wakil rasminya di luar Kota Kinabalu dan membantu Jawatankuasa melaksanakan semua aktiviti tambahan yang dipeloporinya.

Pengurus Besar

Abd. Naddin Hj. Shaiddin

Penolong Pengurus Besar

Hjh. Sahara Jais

Pejabat Ketua Satu

Setiausaha
Khaizuran Khabir Wakimin
Muhammad Muizzuddin Ramlan
Mohamad Herfan Lamjah

Pejabat Ketua Dua

Setiausaha
Fitriah Maisarah Roslan

Urus Setia Sasterawan Negeri Sabah ke-3

Ketua
Muhammad Yazin Rosman

Penolong Ketua
Syahfierah Hj. Sukor

Pejabat Perwakilan, Kuala Lumpur

Duta / Ketua Perwakilan
Dr. Marlenny Deenerwan

Pejabat Perwakilan, Pulau Pinang

Duta
Norlidah R. Bam

Pejabat Perwakilan, Kedah

Duta
Norjana Mohd. Adnan

Pejabat Perwakilan, Perak

Duta
Wan Azzuar Shah Saaing

Panel Pakar Perunding dan Penyelidik

Pengerusi
Dr. Mohammad Puad Bebit

Ahli
Profesor Madya Dr. Julita Norjietta Taisin
Dr. Jakaria Dasan
Juilis Mokujal
M. Malik Ag. Rasin
Zakaria Barabag

Bahagian Pembinaan, Pengembangan dan Pembudayaan

Pengurus
Mohammad Hilmi Ismail

Bahagian Hubungan Industri dan Masyarakat

Pengurus
Warman Wagiman

Bahagian Kerjasama Antarabangsa dan Pelancongan

Pengurus
Hj. Gazali Hj. Suhaili

Bahagian Perpustakaan, Arkib dan Rekod

Pengurus
Hussein Mohamad

Bahagian Kota Belud

Pengurus
Mabulmaddin Hj. Shaiddin

Bahagian Keningau

Pengurus
Mohd. Ashrafi Harumin

Bahagian Sandakan

Pengurus
Junaidah Parudin

Bahagian Tawau

Pengurus
Nur Fatihah L.B. Abdullah