Badan Usaha

Selaras dengan hasrat IPS untuk menjana pendapatannya menerusi aktiviti perniagaan, IPS turut bersekutu dengan badan usaha yang berafiliasi dengannya. Badan usaha ini bertindak menerbitkan dan memasarkan semua bentuk karya bahasa, sastera dan budaya Melayu dan etnik tempatan Sabah kepada pelanggan-pelanggannya di dalam dan luar Malaysia sama ada secara fizikal mahupun secara dalam talian.

Ikatan Penulis Sabah Enterprise (TRN/2022/7104)
Kampung Lok Batik, Jalan Sulaman
89200 Tuaran, Sabah