Penerbitan

DAPATKAN SEGERA.

SEMENTARA MASIH ADA.

Tekan di sini untuk ke Kedai Maya IPS.

Ikatan Penulis Sabah (IPS) merupakan Penerbit yang berdaftar dengan Perpustakaan Negara Malaysia (PNM). Sebagai yang demikian, IPS memudahcara para penulis dari kalangan ahli, kakitangan urus setia dan sahabat IPS serta pelanggan yang berurusan dengan IPS Enterprise untuk menghasilkan buku.

IPS mempunyai orang-orang sumber yang berfungsi memberikan nasihat dan saranan yang membina dan mengembangkan sesebuah manuskrip menjadi buku yang dihasratkan oleh penulis, baik manuskrip tersebut baru dirancang atau sedang ditulis. IPS Enterprise, sebagai Badan Usaha IPS, juga menyediakan perkhidmatan menyunting dan mengatur huruf manuskrip yang akan dijadikan buku serta percetakan buku yang telah siap ditulis, disemak, disunting dan dibuat aturan huruf.

Semua buku yang diterbitkan menggunakan label IPS didaftarkan dengan PNM oleh IPS, diberikan nombor ISBN dan data pengkatalogan-dalam-penerbitan (dalam bentuk kod QR) oleh PNM. 

Yang Tak Habis Difikir

Abd. Naddin Shaiddin, 2024
ISBN 978-983-2372-15-8

Buku ini tak habis-habisnya difikir, tetapi tetap ada saja yang tak habis. Persoalan-persoalan yang kita anggap tuntas rupanya menyisakan banyak persoalan. Persoalan hidup memang tak habis-habis sehingga kehidupan itu sendiri habis atau berakhir.

“Tak usah difikir lagi, terbitkan saja,” kata mentor saya, Datuk Haji Hussain Kasau. Sampai bila-bila pun, persoalan hidup kita tak akan ada habis-habisnya.

Buku ini hanya boleh didapati daripada penulisnya sendiri.

Antologi Cerpen 'Nazhan dan Puteri Bimasaga yang Hilang Ingatan'

Penyelenggara: Kamariah Abu Bakar, Rahmatina Abdul Malek & Rukijah Bashri, 2024
ISBN 978-983-2372-16-5

Tiga belas orang Pengkarya Muda dari Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Tun Datu Mustapha Limauan (SMKA TDM), Papar dan karya yang mereka tampilkan dalam buku antologi cerpen ini luar biasa. Di samping idea penulisan yang dirangsang oleh gaya hidup masyarakat pasca Revolusi Perindustrian Keempat dan karya-karya berbentuk drama dan filem yang diimport daripada negara-negara Asia Timur, karya mereka turut dipengaruhi oleh sejarah dan budaya yang diwarisi oleh masyarakat Melayu dan Bumiputera yang terdapat di Sabah. Percampuran tersebut menyebabkan mereka berjaya menampilkan realiti yang dihadapi masyarakat masa kini melalui penggabungjalinan pengalaman masa lalu dan perkara yang ghaib pada masa kini.

Beberapa Nota Kecil Perihal Iranun

Abd. Naddin Shaiddin, 2024
ISBN 978-983-2372-17-2

“Beberapa Nota Kecil tentang Iranun” mungkin sahaja sebuah buku yang menghimpunkan banyak catatan penulis tentang Iranun, salah satu etnik yang terdapat di Sabah. Namun, catatan-catatan tersebut bukan yang biasa-biasa. Catatan-catatan tersebut sedikit sebanyak memberikan pencerahan yang mendalam kepada pembaca dan pengkaji tentang masyarakat dan budaya Iranun.

Buku ini hanya boleh didapati daripada penulisnya sendiri.