Majlis Penasihat

Majlis Penasihat ialah pihak berkuasa IPS yang berperanan memberi dan menyumbang cadangan, nasihat dan saranan yang berkaitan dengan perkara-perkara yang dipelopori oleh IPS kepada Majlis Tertinggi, Lembaga Disiplin, Urus Setia dan ahli serta pihak-pihak berkepentingan di luar IPS. Semua Ahli Kehormat yang dilantik oleh Majlis Tertinggi dengan sendirinya menjadi ahli Majlis Penasihat. Salah seorang daripada mereka merupakan pengerusi.

Majlis Penasihat dibantu oleh seorang Setiausaha dan seorang Penolong Setiausaha yang dilantik oleh Ketua Satu. Mereka berperanan membantu Majlis Penasihat menyampaikan cadangan, nasihat dan saranan yang berkaitan dan bersesuaian kepada Jawatankuasa untuk dipertimbangkan dan dilaksanakan jika bersesuaian.

YBhg. Datuk Prof. Madya Ts. Dr. Hj. Ramzah Dambul (Rem Dambul), Timbalan Pengerusi

Mohamed Hj. Salleh (Mat Congo)

Hj. Sukor Hj. Usin (Hasyuda Abadi), Pengerusi

Laliman Hj. Ahmad


Ony Latifah Osman

Abd. Naddin Shaiddin, Setiausaha

Hjh. Sahara Jais, Penolong Setiausaha