Majlis Penasihat

Majlis Penasihat ialah pihak berkuasa IPS yang berperanan memberi dan menyumbang cadangan, nasihat dan saranan yang berkaitan dengan perkara-perkara yang dipelopori oleh IPS kepada Majlis Tertinggi, Lembaga Disiplin, Urus Setia dan ahli serta pihak-pihak berkepentingan di luar IPS. Semua Ahli Kehormat yang dilantik oleh Majlis Tertinggi dengan sendirinya menjadi ahli Majlis Penasihat. Salah seorang daripada mereka merupakan pengerusi.

Majlis Penasihat dibantu oleh seorang Setiausaha yang dilantik oleh Ketua Satu. Mereka berperanan membantu Majlis Penasihat menyampaikan cadangan, nasihat dan saranan yang berkaitan dan bersesuaian kepada Jawatankuasa untuk dipertimbangkan dan dilaksanakan jika bersesuaian.

Hj. Sukor Hj. Usin (Hasyuda Abadi), Pengerusi merangkap Ahli

YBhg. Datuk Prof. Madya Ts. Dr. Hj. Ramzah Dambul (Rem Dambul), Timbalan Pengerusi merangkap Ahli

Abd. Naddin Hj. Shaiddin (Fattahhassanqahhar), Ahli

Profesor Madya Dr. Mohammad Puad Bebit (Sifuart), Ahli

Ony Latifah Osman, Ahli

Jaliha Jaman (Lya Zam), Ahli

Mohd. Jasni Yakub (JY), Ahli

YBhg. Datuk Hj. Hussain Kasau, Ahli

Dr. Norawi Hj. Kata, Ahli

Juliah Hj. Matnoor, Setiausaha