Perlembagaan

Perlembagaan merupakan dokumen yang dikehendaki menurut Jadual Pertama, Akta Pertubuhan 1966 [Akta 832] bagi melambangkan penubuhan, penerusan dan penataan IPS. Perlembagaan yang sedang berkuatkuasa telah diluluskan oleh Mesyuarat Agung pada 21 Januari 2023 dan Pendaftar Pertubuhan pada 8 Februari 2023.

IPS_Perlembagaan_20230208.pdf