Perlembagaan

Perlembagaan merupakan dokumen yang dikehendaki menurut Jadual Pertama, Akta Pertubuhan 1966 [Akta 832] bagi melambangkan penubuhan, penerusan dan penataan IPS. Perlembagaan yang sedang berkuatkuasa telah diluluskan oleh Mesyuarat Agung pada 13 Januari 2024 dan Pendaftar Pertubuhan pada 14 Mac 2024.

IPS_Perlembagaan_20240314.pdf