Perancangan

Sebagai sebuah organisasi berteraskan bahasa, sastera dan budaya, IPS berazam untuk menghidupkan bidang-bidang kebitarannya menerusi aktiviti-aktiviti yang memberi manfaat pembangunan insan kepada Ahli-ahlinya, rakan-rakan kongsinya dan masyarakat umum.

Dalam erti kata yang lain, IPS, menerusi Majlis Tertinggi, penggal 2022-2024, berhasrat untuk melaksanakan aktiviti yang berikut: