Prestasi

Di samping ahli-ahli Ikatan Penulis Sabah (IPS) yang telah meraih pelbagai anugerah dan hadiah, IPS sendiri telah mencatatkan prestasinya yang tersendiri di lapangan bahasa, sastera dan budaya Melayu dan etnik tempatan Sabah. Prestasi yang dicatatkan oleh IPS menunjukkan perkhidmatan dan sumbangan IPS kepada masyarakat Malaysia di Sabah, baik dalam aspek pengukuhan sosial, percambahan ilmu pengetahuan dan kemahiran, pemartabatan seni, budaya dan warisan, serta pencitraan bahasa dan sastera beridentitikan Malaysia dan bernuansakan Sabah.

2021

2022

2023

Sasaran

Bilangan ahli yang berdaftar dengan Ikatan

62

76

(+22.58%)

115
(+51.32%)

(pada 3/11/2023)

Tiada sasaran ditetapkan

Tidak berkenaan

8/11

(72.73%)

9/11
(81.82%)

(pada 26/8/2023)

Tiada sasaran ditetapkan

Tidak berkenaan

5/12

(41.67%)

5/12
(41.67%)

(pada 26/8/2023)

Tiada sasaran ditetapkan

Bilangan aktiviti

Tidak dinyatakan

47

72
(pada 11/11/2023)

52
pada 31/12/2023

Tahap kegiatan Ikatan

Tidak berkenaan

100%


Sasaran pada tahun 2022 ialah satu aktiviti setiap bulan

100%

(pada 10/9/2023)


Sasaran pada tahun 2023 diubah menjadi satu aktiviti setiap minggu

Tiada sasaran ditetapkan

Tidak dinyatakan

9

7

(pada 25/11/2023)

Tiada sasaran ditetapkan

Kertas kerja persidangan dibentangkan di dalam dan di luar negeri Sabah

1

6

9

(pada 6/10/2023)

5

(pada 31/12/2023

Bilangan penulis muda yang dilahirkan hasil pembinaan, pemurnian dan pemantapan bakat dan karya yang dilaksanakan oleh Ikatan

Tidak dinyatakan

Tiada

61

(pada 28/10/2023)

Tiada sasaran ditetapkan

Tidak dinyatakan

10

24

(pada 3/11/2023)

Tiada sasaran ditetapkan

Bilangan penerima manfaat daripada maksud, tujuan dan kegiatan Ikatan

Tidak dinyatakan

115

2,520

* anggaran
(pada 3/11/2023)

Tiada sasaran ditetapkan

Tiada

Tiada

5
(pada 19/10/2023)

5

(pada 31/12/2023)

Tiada

Tiada

7
(pada 29/9/2023)

5

(pada 31/12/2023)

Bilangan keseluruhan buku yang diterbitkan oleh Ikatan dan didaftarkan dengan Perpustakaan Negara sejak Ikatan diasaskan

5

5

12
(pada 11/11/2023)

Tiada sasaran ditetapkan

Prestasi keseluruhan Ikatan

Tidak berkenaan

52.6%

100%
(pada 24/9/2023)

Tiada sasaran ditetapkan