Prestasi

Di samping ahli-ahli Ikatan Penulis Sabah (IPS) yang telah meraih pelbagai anugerah dan hadiah, IPS sendiri telah mencatatkan prestasinya yang tersendiri di lapangan bahasa, sastera dan budaya Melayu dan etnik tempatan Sabah. Prestasi yang dicatatkan oleh IPS menunjukkan perkhidmatan dan sumbangan IPS kepada masyarakat Malaysia di Sabah, baik dalam aspek pengukuhan sosial, percambahan ilmu pengetahuan dan kemahiran, pemartabatan seni, budaya dan warisan, serta pencitraan bahasa dan sastera beridentitikan Malaysia dan bernuansakan Sabah.

2022

2023

2024

Sasaran

Bilangan ahli yang berdaftar dengan Ikatan

76

118
(+55.26%)

126
(+6.78%)

(pada 26/3/2024)

Tiada sasaran ditetapkan

8/11

(72.73%)

9/11

(81.82%)

8/11
(72.73%)

(pada 25/2/2024)

11/11
(100%)

pada 31/12 setiap tahun

5/12

(41.67%)

5/12

(41.67%)

2/10
(20%)

(pada 23/1/2024)

x/y
(50%)

pada 31/12 setiap tahun

Bilangan aktiviti

47

83

21
(pada 26/3/2024)

52
pada 31/12 setiap tahun

Tahap kegiatan Ikatan

100%


Sasaran pada tahun 2022 ialah satu aktiviti setiap bulan

100%


Sasaran pada tahun 2023 diubah menjadi satu aktiviti setiap minggu

40.38%

(pada 26/3/2024)

100%

pada 31/12 setiap tahun

Kertas kerja persidangan dibentangkan di dalam dan di luar negeri Sabah

1

9

0

(pada 14/1/2024)

3

pada 31/12 setiap tahun

Bilangan penulis muda yang dilahirkan hasil pembinaan, pemurnian dan pemantapan bakat dan karya yang dilaksanakan oleh Ikatan

Tiada

123

13

(pada 27/1/2024)

Tiada sasaran ditetapkan

Bilangan terkumpul penerima manfaat daripada maksud, tujuan dan kegiatan Ikatan

115

* anggaran

2,520

* anggaran

750

* anggaran
(pada 26/3/2024)

Tiada sasaran ditetapkan

Tiada

5

2
(pada 26/3/2024)

5

pada 31/12 setiap tahun

Tiada

7

1
(pada 26/3/2024)

5

(pada 31/12/2023)

Bilangan keseluruhan buku yang diterbitkan oleh Ikatan dan didaftarkan dengan Perpustakaan Negara sejak Ikatan diasaskan

5

12

13
(pada 26/3/2024)

Tiada sasaran ditetapkan

Prestasi keseluruhan Ikatan

52.6%

100%

46.63%
(pada 26/3/2024)

Tiada sasaran ditetapkan