Majalah Komposisi

Majalah Komposisi merupakan majalah bertemakan bahasa, sastera dan budaya yang diterbitkan oleh Ikatan Penulis Sabah (IPS). Majalah yang memuatkan penulisan-penulisan kewartawanan, kesusasteraan dan akademik ini bertujuan menggalakkan para penulis Sabah untuk melontarkan pemikiran dan pandangan mengenai isu-isu semasa dan memberi peluang kepada para penulis Sabah, khususnya ahli-ahli IPS, untuk menyumbang karya-karya sastera yang lebih segar, mesra pembaca dan layak meraih pengiktirafan yang bersesuaian pada masa hadapan.

Majalah ini telah mendapat kelulusan daripada Perpustakaan Negara Malaysia untuk diterbitkan secara dalam talian dengan e-ISSN 2976-2979. Mulai 1 Januari 2023, majalah ini akan diterbitkan lima kali setahun. Maklumat lanjut boleh diperolehi daripada Urus Setia IPS menerusi e-mel di alamat admin<at>ikatanpenulissabah<dot>org.

Edisi Khas Bulan Bahasa 2023
Telah diterbitkan pada 19 Oktober 2023

Sorotan utama:


Sidang Redaksi Majalah:

Edisi 4/2023
Telah diterbitkan pada 6 Oktober 2023

Sorotan utama:


Sidang Redaksi Majalah:

Edisi 3/2023
Telah diterbitkan pada 14 Julai 2023

Sorotan utama:


Sidang Redaksi Majalah:

Edisi 2/2023
Telah diterbitkan pada 22 Mac 2023

Sorotan utama:


Sidang Redaksi Majalah:

Edisi 1/2023
Telah diterbitkan pada 1 Januari 2023

Sorotan utama:


Sidang Redaksi Majalah:

Edisi seterusnya dijadualkan penerbitannya seperti berikut:

Tertakluk kepada perubahan yang akan dilakukan kemudian oleh Sidang Redaksi Majalah.