Matlamat

Sebagai sebuah organisasi berteraskan bahasa, sastera dan budaya, IPS mempunyai harapan yang besar untuk melihat bahasa, sastera dan budaya tempatan Sabah terus mekar merentasi zaman, menjadi identiti kepada keunikan dan keindahan Malaysia di mata dunia.

Dalam erti kata yang lain, IPS ditubuhkan dengan matlamat-matlamat yang berikut: