Penaung

Fasal 23, Perlembagaan IPS memperuntukkan pelantikan orang orang yang tertentu sebagai Penaung IPS. Sebagai yang berkenaan, beliau merupakan simbol kepada kedudukan IPS sebagai salah sebuah organisasi yang menggerakkan dan memperjuangkan bahasa, sastera dan budaya Melayu dan etnik tempatan Sabah. 

Mesyuarat Agung IPS yang bersidang pada 13 Januari 2024 telah memutuskan penetapan Pengarah, Dewan Bahasa dan Pustaka, Cawangan Sabah sebagai penaung IPS melalui pindaan kepada Fasal 23, Perlembagaan IPS yang telah diluluskan oleh Pendaftar Pertubuhan pada 14 Mac 2024.

Aminah Hj. Awang Basar, Pengarah, Dewan Bahasa dan Pustaka Cawangan Sabah