Penaung

Fasal 12, Perlembagaan IPS membolehkan Jawatankuasa melantik orang yang tertentu sebagai Penaung IPS. Sebagai yang berkenaan, beliau merupakan simbol kepada kedudukan IPS sebagai salah sebuah organisasi yang menggerakkan dan memperjuangkan bahasa, sastera dan budaya Melayu dan etnik tempatan Sabah. 

IPS tidak mempunyai Penaung buat masa ini.