Lembaga Disiplin

Lembaga Disiplin ialah pihak berkuasa IPS yang melaksanakan pendisiplinan ahli, kakitangan dan sukarelawan menurut Perlembagaan IPS dan ketika ketiadaan Mesyuarat Agung. Lembaga ini terdiri daripada tiga orang ahli yang dilantik oleh Majlis Tertinggi, yang tidak menganggotai Majlis Tertinggi. Lembaga ini turut dibantu oleh seorang Setiausaha yang dilantik oleh Ketua Satu. 

Belum dilantik, Pengerusi

Belum dilantik

Belum dilantik

Siti Hajar Abdullah, Setiausaha