Kepimpinan

IPS berdiri di atas kewujudan dan penerusan ahli-ahlinya di dalam organisasi. Di samping Mesyuarat Agung yang diadakan setiap tahun atau mengikut permintaan yang dibenarkan dalam Perlembagaan IPS, IPS terdiri daripada Majlis Penasihat, Majlis Tertinggi dan Urus Setia yang mempunyai peranannya yang tersendiri. 

Majlis Tertinggi IPS 2024-2026 ditubuhkan hasil keputusan Mesyuarat Agung pada 13 Januari 2024. Penggal Majlis Tertinggi ini akan berakhir pada 13 Januari 2026 atau pada hari Mesyuarat Agung diadakan pada tahun pemilihan (2026), mana-mana yang terdahulu. Poster Majlis Tertinggi IPS yang sekarang boleh didapatkan di sini.

Simbol kepada kedudukan IPS sebagai salah sebuah organisasi yang menggerakkan dan memperjuangkan bahasa, sastera dan budaya Melayu dan etnik tempatan Sabah. 

Pihak berkuasa IPS yang memberi cadangan, nasihat dan saranan kepada Mesyuarat Agung dan Majlis Tertinggi. Hasyuda Abadi merupakan pengerusinya sejak 20 Mac 2019.

Pihak berkuasa IPS yang memegang kata putus bagi semua perkara yang berkaitan dan bersampingan dengan IPS ketika ketiadaan Mesyuarat Agung. Awang Abdul Muizz Awang Marusin merupakan Ketua Satu dan pengerusi bagi Majlis Tertinggi ini sejak 6 Februari 2022.

Pihak berkuasa IPS yang melaksanakan pendisiplinan ahli menurut Perlembagaan IPS dan ketika ketiadaan Mesyuarat Agung. Laliman Ahmad merupakan pengerusinya sejak 13 Januari 2024.

Pihak berkuasa IPS yang menjalankan keputusan dan permintaan Mesyuarat Agung, Majlis Penasihat dan Jawatankuasa menerusi penjalanan IPS di luar daerah ibu pejabat, perwakilan IPS di luar negeri Sabah dan fungsi-fungsi yang memberi nilai tambah kepada bidang-bidang yang dipelopori oleh IPS. Sahara Jais merupakan Pengurus Besar dan ketua kepada Urus Setia sejak 13 Januari 2024.