Urus Setia

IPS turut mempunyai sebuah Urus Setia yang terdiri daripada Ahli-ahli Majlis Tertinggi dan ahli-ahlinya yang dilantik sebagai kakitangan dan sukarelawan yang membidangi urusan-urusan tertentu dalam IPS. Urus Setia berperanan menata dan menjaga tempat urusan IPS di Kota Kinabalu, menyelaras kegiatan dengan wakil-wakil rasminya di luar Kota Kinabalu dan membantu Majlis Tertinggi melaksanakan semua aktiviti tambahan yang dipeloporinya.

Ketika ini, IPS hanya melantik sukarelawan dari kalangan ahli dan bukan ahli IPS menurut Fasal 18(1) Perlembagaan IPS untuk menggerakkan Urus Setia, di samping ahli-ahli biasa Majlis Tertinggi yang bertindak sebagai pegawai IPS menurut Fasal 17(8) Perlembagaan IPS.