Urus Setia

IPS turut mempunyai sebuah Urus Setia yang terdiri daripada Ahli-ahli Majlis Tertinggi dan ahli-ahlinya yang dilantik sebagai kakitangan dan sukarelawan yang membidangi urusan-urusan tertentu dalam IPS. Urus Setia berperanan menata dan menjaga tempat urusan IPS di Kota Kinabalu, menyelaras kegiatan dengan wakil-wakil rasminya di luar Kota Kinabalu dan membantu Majlis Tertinggi melaksanakan semua aktiviti tambahan yang dipeloporinya.