Prestasi

Di samping ahli-ahli Ikatan Penulis Sabah (IPS) yang telah meraih pelbagai anugerah dan hadiah, IPS sendiri telah mencatatkan prestasinya yang tersendiri di lapangan bahasa, sastera dan budaya Melayu dan etnik tempatan Sabah. Prestasi yang dicatatkan oleh IPS menunjukkan perkhidmatan dan sumbangan IPS kepada masyarakat Malaysia di Sabah, baik dalam aspek pengukuhan sosial, percambahan ilmu pengetahuan dan kemahiran, pemartabatan seni, budaya dan warisan, serta pencitraan bahasa dan sastera beridentitikan Malaysia dan bernuansakan Sabah.

2021

2022

2023

Sasaran

Bilangan ahli yang berdaftar dengan Ikatan

62

76

(+22.58%)

108
(+42.11%)

(pada 10/9/2023)

Tiada sasaran ditetapkan

Pencapaian tujuan dan maksud penubuhan Ikatan

Tidak berkenaan

8/11

(72.73%)

9/11
(81.82%)

(pada 26/8/2023)

Tiada sasaran ditetapkan

Pencapaian Rancangan Aktiviti Ikatan 2022-2024

Tidak berkenaan

5/12

(41.67%)

5/12
(41.67%)

(pada 26/8/2023)

Tiada sasaran ditetapkan

Bilangan aktiviti

Tidak dinyatakan

47

57
(pada 24/9/2023)

52
pada 31/12/2023

Tahap kegiatan Ikatan

Tidak berkenaan

100%


Sasaran pada tahun 2022 ialah satu aktiviti setiap bulan

100%

(pada 10/9/2023)


Sasaran pada tahun 2023 diubah menjadi satu aktiviti setiap minggu

Tiada sasaran ditetapkan

Bilangan ahli Ikatan yang meraih pencapaian di peringkat tempatan dan antarabangsa

Tidak dinyatakan

9

2

(pada 26/8/2023)

Tiada sasaran ditetapkan

Kertas kerja persidangan dibentangkan di dalam dan di luar negeri Sabah

1

6

8

(pada 26/8/2023)

5

(pada 31/12/2023

Ahli Ikatan yang menjadi pembimbing program latihan bahasa, sastera dan budaya Melayu dan etnik tempatan Sabah

Tidak dinyatakan

7

2

(pada 27/8/2023)

Tiada sasaran ditetapkan

Bilangan organisasi yang bekerjasama menjayakan maksud, tujuan dan kegiatan Ikatan

Tidak dinyatakan

10

23

(pada 10/9/2023)

Tiada sasaran ditetapkan

Bilangan penerima manfaat daripada maksud, tujuan dan kegiatan Ikatan

Tidak dinyatakan

115

1,200

* anggaran
(pada 18/9/2023)

Tiada sasaran ditetapkan

Bilangan siri Majalah Komposisi

Tiada

Tiada

3
(pada 26/8/2023)

5

(pada 31/12/2023)

Bilangan buku baru terbitan Ikatan

Tiada

Tiada

5
(pada 26/8/2023)

5

(pada 31/12/2023)

Bilangan keseluruhan buku yang diterbitkan oleh Ikatan dan didaftarkan dengan Perpustakaan Negara sejak Ikatan diasaskan

5

5

10
(pada 26/8/2023)

Tiada sasaran ditetapkan

Prestasi keseluruhan Ikatan

Tidak berkenaan

52.6%

100%
(pada 24/9/2023)

Tiada sasaran ditetapkan