Antologi Puisi

Antologi puisi SASTERA SAHABAT KITA sedang disiapkan.
Maklumat lanjut akan diumumkan kemudian oleh Penyelenggara.