Majlis Penasihat

Majlis Penasihat ialah pihak berkuasa IPS yang berperanan memberi dan menyumbang cadangan, nasihat dan saranan yang berkaitan dengan perkara-perkara yang dipelopori oleh IPS kepada Jawatankuasa, Urus Setia dan ahli serta pihak-pihak berkepentingan di luar IPS. Semua Ahli Kehormat yang dilantik oleh Jawatankuasa dengan sendirinya menjadi ahli Majlis Penasihat. Salah seorang daripada mereka merupakan pengerusi.

Majlis Penasihat dibantu oleh seorang Setiausaha dan dua orang Penolong Setiausaha yang dilantik oleh Ketua Satu atas persetujuan Jawatankuasa. Mereka berperanan membantu Majlis Penasihat menyampaikan cadangan, nasihat dan saranan yang berkaitan dan bersesuaian kepada Jawatankuasa untuk dipertimbangkan dan dilaksanakan jika bersesuaian.

Ahli-ahli Kehormat IPS, Penggal 2022-2024

Hj. Sukor Hj. Usin (Hasyuda Abadi), Pengerusi

Yang Berbahagia Datuk Profesor Madya Ts. Dr. Hj. Ramzah Dambul (Rem Dambul), Timbalan Pengerusi

Mohamed Hj. Salleh (Mat Congo), Ahli

Laliman Hj. Ahmad, Ahli

Ony Latifah Osman, Ahli

Pegawai-pegawai Majlis dari kalangan Ahli-ahli Jawatankuasa, Penggal 2022-2024

Abd. Naddin Hj. Shaiddin,
Setiausaha

Hjh. Sahara Jais, Penolong Setiausaha

Hj. Gazali Hj. Suhaili,
Penolong Setiausaha